בע"ה נעשה ונצליח!

קורס "מטפלים עובדים ומרוויחים"

משימות בונוס

השראה והעצמת ההוויה הטיפולית

 

כאן בונים מגדל!

דיבורים אינם התשובה!

מה החזון והנאום הנשיאותי שלך?

להורדת קובץ המשימה

 

משימת "הרעשת עולמות"

אתה שומע את זה?
פתח אוזניים, עיניים,

ואת הלב!

להורדת קובץ המשימה

סבלנות.

 
 
 

שיעור זה טרם נפתח במערכת.